bip2.jpg
Rekrutacja do przedszkola.png
nauka zdalna.jpg
dziennik elektroniczny.jpg
ban-playdoh.jpg
aqua.jpg
galanowy.jpg
logo_eTw.png
Wyszukiwarka
Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
25 26 27 28 29 30 31
ban-biblioteka.jpg
ban-pogoda.jpg
Banerek - repertuar.jpg
ban-newsletter.jpg
Rekrutacja do przedszkola 2020/2021
Rekrutacja do przedszkoli publicznych
 
Do publicznych przedszkoli Gminy Miasta Rypin przyjmuje się dzieci na wolne miejsca i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodzica kandydata do przedszkola. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę jednakowe w całym kraju kryteria przyjęcia dzieci do przedszkoli publicznych ustalone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj.
 
1) wielodzietność rodziny kandydata;
 
2) niepełnosprawność kandydata;
 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania bierze się pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miasta Rypin ( Uchwała nr XXX/221/17) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów).
 
Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja powołana przez dyrektora.
 
Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do wybranego przedszkola otrzymają do 8 maja 2020 r. pisemną informację od Burmistrza Miasta Rypin wskazującą przedszkole, gdzie takie miejsce jest zapewnione.
 
Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Rypin mogą być przyjęci do przedszkoli publicznych, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w danym przedszkolu są nadal wolne miejsca.
 
Terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2020/2021.
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich w Rypinie na rok szkolny 2019/2020:
 

.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca do 27 marca 2020 r.

od 25 maja do 29 maja 2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z potwierdzeniem okoliczności zawartych w oświadczeniach

od 30 marca do 10 kwietnia 2020 r.

od 1 czerwca do 5 czerwca 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14 kwietnia 2020 r. 

9 czerwca 2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 15 kwietnia do 22 kwietnia 2020 r.

10 czerwca do 19 czerwca 2020 r. 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 kwietnia 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się