bip2.jpg
Rekrutacja do przedszkola.png
nauka zdalna.jpg
dziennik elektroniczny.jpg
ban-playdoh.jpg
aqua.jpg
galanowy.jpg
logo_eTw.png
Wyszukiwarka
Czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
7 8 9 10 11 12 13
Czwartek, 17.06.2021
Miejsce: Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie, ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin, Sala Wystaw i Promocji
ban-biblioteka.jpg
ban-pogoda.jpg
Banerek - repertuar.jpg
ban-newsletter.jpg
grafika
Bezpieczne Przedszkole

Bezpieczeństwo w przedszkolu jest bardzo ważne zarówno dla rodziców jak i dla dzieci. Nie chodzi bowiem tylko o to, aby oddawać dziecko pod dobrą opiekę, ale również o to, aby jak najwcześniej uświadamiać dziecku konieczność dbania o własne bezpieczeństwo.

Nasze przedszkole dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo naszym podopiecznym.  Efektem tych działań jest otrzymany certyfikat „Bezpieczne przedszkole” wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zarówno sale jak i teren wokół przedszkola zapewniają dzieciom warunki bezpiecznej zabawy. Każda grupa wiekowa posiada własny sektor ogrodu, który jest dostosowany do wieku dzieci. Przedszkole jest ogrodzone oraz objęte systemem monitoringu. Codziennie, przed rozpoczęciem zajęć sprawdzany jest teren przedszkola pod względem bezpieczeństwa dzieci.

Już od najmłodszych lat staramy się uświadamiać dzieciom grożące im niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić w ich najbliższym otoczeniu. Bardzo ważne jest zapoznanie dzieci ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, wzbudzenie w nich czujności w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń. Pragnąc  wyposażyć dzieci w wiedzę, umiejętności i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym cyklicznie w przedszkolu organizowane są  spotkania z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo m.in.: policją, strażą pożarną, pogotowiem.

 

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnionych przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

  1. Nauczyciel, zobowiązany jest do pobierania pisemnych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów, o osobach upoważnionych do odbierania dziecka z przedszkola.
  2. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał , że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

 

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia rodzica realizującego zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 

  1. Rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola określonych w indywidualnej umowie.
  2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
  3. Życzenie  rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
  4. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny, o wszystkich zmianach w tym zakresie rodzic informuje niezwłocznie dyrektora przedszkola.
  5. Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godz. 9:00.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się